plaa bobolinjpg

REGULAMIN 


1. DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 15.00, KOŃCZY O GODZ. 10.00 (W DNIU WYJAZDU).

2. CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE OD GODZ. 22.00 DO 7.00. W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU PROSIMY O USZANOWANIE SPOKOJU INNYCH GOŚCI.          ZAKŁÓCENIA DOBIEGAJĄCE Z SĄSIEDNICH POSESJI WŁAŚCICIEL DOMKÓW FAMILIJNYCH NIE ODPOWIADA I NALEŻY JE ZGŁOSIĆ DO ODPOWIEDNICH ORGANÓW.

3. ZA WSZYSTKIE RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE BEZ ODPOWIEDNIEGO NADZORU WŁAŚCICIEL OBIEKTU NIE ODPOWIADA.

4. DO KAŻDEGO DOMKU PRZYSŁUGUJE JEDNO BEZPŁATNE MIEJSCE PARKINGOWE. POJAZDY POZOSTAWIA SIĘ W WYZNACZONYM MIEJSCU PARKOWANIA WSKAZANYM PRZEZ WŁAŚCICIELA OBIEKTU. DODATKOWY POJAZD NA TERENIE OBIEKTU TO KOSZT 40ZŁ/DOBA. 

5. ZAKAZ PODŁĄCZANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO SIECI ENERGETYCZNEJ NA CAŁYM TERENIE OBIEKTU ORAZ NAPEŁNIANIA BASENIKÓW DZIECIĘCYCH WODĄ. ZŁAMANIE ZAKAZU SKUTKUJE KARĄ W WYSOKOŚCI 500ZŁ.

6. ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU ODPOWIADAJĄ  ICH OPIEKUNOWIE.

7. ZWIERZĘTA DOMOWE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE BADANIA(KSIĄŻECZKI) ORAZ POZOSTAWAĆ POD STAŁĄ OPIEKĄ WŁAŚCICIELI. NIE WOLNO POZOSTAWIAĆ ZWIERZĄT ZAMKNIĘTYCH W WYNAJMOWANYM POMIESZCZENIU.

8. POBYT ZWIERZAKA MOŻLIWY PO INDYWIDUALNYCH USTALENIACH I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI OŚRODKA. ZAKAZ WYPROWADZANIA ZWIERZĄT NA TERENIE POSESJI ( W PRZYPADKU ZABRUDZENIA TERENU WŁAŚCICIEL „PUPILA” ZOBOWIĄZANY JEST DO POSPRZĄTANIA).

9. BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ROZPALANIA GRILLA NA TARASIE DOMKU, MIEJSCE WYZNACZA WŁAŚCICIEL OBIEKTU LUB OSOBY ZARZĄDZAJĄCE.

10. ZABRANIA SIĘ WYNOSZENIA WYPOSAŻENIA DOMKÓW POZA TEREN OBIEKTU, ORAZ PRZESTAWIANIA MEBLI WEWNĄTRZ DOMKU.

11. ZAKAZ PALENIA TYTONIU ORAZ SMAŻENIA RYB WEWNĄTRZ DOMKU. KOSZT ODŚWIEŻENIA POMIESZCZENIA 1000ZŁ.

12. PRZEDŁUŻENIE TERMINU POBYTU MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYCH USTALENIACH.

13. JAKIEKOLWIEK AWARIE SPRZĘTU POZOSTAJĄCEGO NA WYPOSAŻENIU DOMKU ZGŁASZAĆ PILNIE WŁAŚCICIELOWI OBIEKTU.

14. ZA ZAGUBIONY KLUCZ POBIERAMY OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 50 ZŁ.

15. ZA ZNISZCZENIE MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA WYPOSAŻENIU DOMKU ORAZ TERENIE OBIEKTU, FINANSOWO ODPOWIADA OSOBA WYNAJMUJĄCA DOMEK. ZAPOZNANIE SIĘ ZE STANEM WYNAJMOWANEGO OBIEKTU PODCZAS PRZEKAZANIA KLUCZY.

16. OBOWIĄZEK ZAMELDOWANIA SIĘ I WPISU DO KSIĄŻKI GOŚCI ( DANE Z DOWODU OSOBISTEGO ).

17. W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA DOMKU W NIEŁADZIE KOŃCOWE SPRZĄTANIE 150ZŁ.

18. PRZEBYWANIE OSÓB NIE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE OŚRODKA ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA.

19. ŚRODKI CZYSTOŚCI NP. PŁYN DO NACZYŃ, PAPIER TOALETOWY, ZMYWAKI-WE WŁASNYM ZAKRESIE.
20. WARUNKIEM REZERWACJI POBYTU JEST WPŁATA ZADATKU NA JEGO POCZET.  REZYGNACJA Z TERMINU ZAREZERWOWANEGO MOŻLIWA TYLKO NA MIESIĄC PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPOCZYNKU. PO TYM CZASIE POWSTAJE OBOWIĄZEK UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA CAŁY POBYT.

21.  OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE OŚRODKA WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE SWOJEGO WIZERUNKU ORAZ SWOICH DZIECI I ROZPOWSZECHNIANIA ICH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH, FILMACH REKLAMOWYCH, ZDJĘCIACH, PLAKATACH ORAZ W RAMACH AKCJI PROMOCYJNYCH I REKLAMOWYCH OŚRODKA DOMKI FAMILIJNE W INTERNECIE. ZGODA TA WYRAŻANA JEST NIEODPŁATNIE I BEZTERMINOWO PODCZAS ZAMELDOWANIA W OŚRODKU.

# WPŁATA ZADATKU NA POCZET POBYTU W DOMKACH FAMILIJNYCH JEST RÓWNOZNACZNA Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU OŚRODKA.