plaa bobolinjpg

REGULAMIN 


1.           DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 15.00, KOŃCZY O GODZ. 10.00 (W DNIU WYJAZDU).

2.           CISZA NOCNA OBOWIĄZUJE OD GODZ. 22.00 DO 7.00.

3.           ZA WSZYSTKIE RZECZY WARTOŚCIOWE POZOSTAWIONE BEZ ODPOWIEDNIEGO NADZORU WŁAŚCICIEL OBIEKTU NIE ODPOWIADA.

4.           POJAZDY POZOSTAWIA SIĘ W WYZNACZONYM MIEJSCU PARKOWANIA WSKAZANYM PRZEZ WŁAŚCICIELA OBIEKTU.

5.           ZAKAZ PODŁĄCZANIA DODATKOWYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO SIECI ENERGETYCZNEJ NA CAŁYM TERENIE OBIEKTU.

6.           ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI NA TERENIE CAŁEGO OBIEKTU ODPOWIADAJĄ  ICH PRAWNI OPIEKUNOWIE.

7.           ZWIERZĘTA DOMOWE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNE BADANIA(KSIĄŻECZKI) ORAZ POZOSTAWAĆ POD STAŁĄ OPIEKĄ WŁAŚCICIELI.

8.           ZAKAZ WYPROWADZANIA ZWIERZĄT NA TERENIE POSESJI ( W PRZYPADKU ZABRUDZENIA TERENU WŁAŚCICIEL „PUPILA” ZOBOWIĄZANY                JEST DO POSPRZĄTANIA).

9.           BEZWZGLĘDNY ZAKAZ ROZPALANIA GRILLA NA TARASIE DOMKU.

10.         ZABRANIA SIĘ WYNOSZENIA WYPOSAŻENIA DOMKÓW POZA TEREN OBIEKTU, ORAZ PRZESTAWIANIA MEBLI WEWNĄTRZ DOMKU.

11.         ZAKAZ PALENIA TYTONIU ORAZ SMAŻENIA RYB WEWNĄTRZ DOMKU.

12.         PRZEDŁUŻENIE TERMINU POBYTU MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYCH USTALENIACH.

13.         JAKIEKOLWIEK AWARIE SPRZĘTU POZOSTAJĄCEGO NA WYPOSAŻENIU DOMKU ZGŁASZAĆ PILNIE WŁAŚCICIELOWI OBIEKTU.

14.         ZA ZAGUBIONY KLUCZ POBIERAMY OPŁATĘ W WYSOKOŚCI 50 ZŁ.

15.         ZA ZNISZCZENIE MIENIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA WYPOSAŻENIU DOMKU ORAZ TERENIE OBIEKTU, FINANSOWO ODPOWIADA OSOBA                        WYNAJMUJĄCA DOMEK.

16.         OBOWIĄZEK ZAMELDOWANIA SIĘ I WPISU DO KSIĄŻKI GOŚCI ( DANE Z DOWODU OSOBISTEGO ).

17.         W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA DOMKU W NIEŁADZIE KOŃCOWE SPRZĄTANIE 150ZŁ.

18.         PRZEBYWANIE OSÓB NIE ZAMELDOWANYCH NA TERENIE OŚRODKA ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA.

19.         ŚRODKI CZYSTOŚCI NP. PŁYN DO NACZYŃ, PAPIER TOALETOWY, ZMYWAKI-WE WŁASNYM ZAKRESIE.
20.         WARUNKIEM REZERWACJI POBYTU JEST WPŁATA ZADATKU NA JEGO POCZET.  REZYGNACJA Z TERMINU ZAREZERWOWANEGO MOŻLIWA                 TYLKO NA MIESIĄC PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPOCZYNKU. PO TYM CZASIE POWSTAJE OBOWIĄZEK UREGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA                      CAŁY POBYT.